Werkwijze


Als mens fungeert u op verschillende niveaus; fysiek, mentaal, sociaal, emotioneel en spiritueel. Er is een voortdurend streven naar evenwicht tussen de verschillende niveaus. Ik geloof dat het lichaam gelaagd aangeeft (op meerdere niveaus) wat er is, mits het daar aan toe is. Wij hebben steeds meer te maken met multiple pathologie. Kennis van zaken is erg belangrijk. Daarom ben ik altijd bezig om mijzelf te ontwikkelen. Met goed alles uitvragen kunnen we de klacht(en) in samenhang maken met de historie. Een goede anamnese is een belangrijk onderdeel hierin. Als BATC gecertificeerd Paramedisch Natuurgeneeskundige Therapeut werk ik volgens de vijf natuurgerichte principes. Ze zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.

Visie

 • Energie

  Wijzelf als menselijk ‘systeem’ en alles om ons heen bestaat uit energie. Voldoende energie is de basis waaruit herstel kan plaatsvinden.
 • Prikkel­overdracht

  Geschiedt via het centrale zenuwstelsel. Het is een stroming van energie die in alle lagen van het lichaam plaatst vindt. Indien er door wat voor oorzaak dan ook, een blokkade optreedt in het transport van die prikkels, zullen er direct en/of op den duur klachten optreden.
 • Drainage

  In ieder lichaam ontstaan afvalstoffen. Als de afvalstoffen om wat voor reden dan ook niet worden afgevoerd kan dat een verstoring geven in het communicatienetwerk van ons lichaam. Het is daarom belangrijk om ons lichaam regelmatig geestelijk en lichamelijk te laten reinigen.
 • Voeding

  Voor het goed functioneren van het lichaam is juiste voeding en de capaciteit tot het opnemen daarvan van levensbelang. Met juiste voeding bedoel ik hiermee zowel emotionele voeding als fysieke voeding voor het optimaal functioneren van het totale systeem. Bij te weinig of verkeerde emotionele en/ of fysieke voeding raakt het systeem uit balans en kunnen ziekten ontstaan. Mijn praktijk is niet gericht op voedingsadvies, maar als een klant daarover vragen heeft kan ik vanuit mijn medische basiskennis daar sturing aan geven en/of doorverwijzen.
 • Psyche

  Als we vanuit het natuurgerichte principe naar psyche kijken dan wil dat zeggen dat fysieke, emotionele, mentale, sociale, en energetische aspecten van een mens met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de gedragspatronen en emoties te kijken. Binnen de werkzaamheden in mijn praktijk richt ik me op de psyche van de mens door middel van een goede anamnese vragen te stellen, goede gesprekken te voeren en adviezen te geven, om zo alles met elkaar weer te verbinden. Er wordt bij de behandelvormen ook aandacht besteed aan emotionele en mentale aspecten die de klant gedurende de behandeling aangeeft.

Unique
is what we are

© Praktijk Unique 2019 - Privacy - Built by RW Sites